Transport

Infrastrukturlösningar

Transport

Många infrastrukturarbeten som görs med våra gator och vägar begränsar framkomligheten för olika transportfordon och är en del av vår vardag. Uponor Infras lösningar är dränerings-, spill- och dagvattensystem som har hög kvalitet, är flexibla och har lång livslängd. I dessa system ingår t ex vägtrummor, tankar och brunnar.

Att rörsystemen är korrosionsfria, har hög hållfasthet och att de passar till de flesta rörsortimenten på marknaden är bara några få av fördelarna med Uponor Infras system som installeras under vägar, järnvägar eller landningsbanor.

Terminaler, flygplatser och hamnar är krävande transportområden för installation av plaströrssystem. Dessa områden kräver p g a den höga trafikbelastningen rör och delar som håller för tung trafik och som är enkla och snabba att installera.

Uponor Infra 360TM lösningar

Uponor Infra 360TM

Med Uponor Infra 360TM hittar vi den perfekta lösningen för ditt projekt. Vill du höra mer om hur våra kunder spenderat mellan 15-30 % mindre tid på att hitta den rätta, optimerade lösningen?