Jord och skogsmark

Infrastrukturlösningar

Jord & skogsmark

Endast en lantbrukare vet hur mycket jobb man måste lägga ner på sin jord och skogsmark för att skapa den mest omptimala miljön för boskap, konstant tillgång till färskt vatten, ventilation eller utsläpp av gödsel. Uponor Infra stöder lantbrukarna i deras utmaningar med att tillhandahålla lösningar i form av dricksvattentankar, tankar för brandsläckningsvatten eller gödseltankar. Vi erbjuder även skräddarsydda lösningar helt efter kundens behov t ex för fiskodlingar eller djurgårdar etc. Till anläggningar för livsmedelstillverkning erbjuder vi system för återvinning av processvatten, till mjölkproducenter erbjuder vi rörsystem som har mycket hög slagtålighet.

Teknisk support  kan hjälpa dig med mer detaljerad information om våra produkter inom jord & skogsmark.