Industri

Infrastrukturlösningar

Rör för industrin

Säkra och pålitliga rörsystem

Säkra system för processvatten är en nödvändighet i många industriella verksamheter. Allt ifrån processvätskor från livsmedelstillverkning, rent vatten, kemikalier till mycket frätande ämnen leds i ledningarna där kraven på säkerhet är hög. Uponor erbjuder olika lösningar för transport av processvätskor för alla typer av industrier.

 • Papper & massaindustrier
 • Raffinaderier
 • Kraftverk
 • Vattenkraftverk
 • Avsaltningsanläggningar
 • Reningsverk
 • Gruvsektorn

Vi har mer än 60 års erfarenhet och ett brett sortiment av standardrör och delar men även produkter för tankar, kulvertar, brunnar, markförlagd ventilation samt marina intags- och utloppsledningar och när standardlösningarna inte riktigt räcker till skräddarsyr vi produkter, helt efter våra kunders behov, till de mest utmanande förhållandena.

Vårt projektserviceteam erbjuder för din bekvämlighet, högsta kvalitet och optimala kostnadseffektivitet en kontaktperson genom hela projektet. Våra projektledare är experter och har stor erfarenhet av att planera och organisera projekt. Vidare analyserar och utvärderar de arbetet under projektets gång. Genom kontroller av resurser och rutiner säkerställer de även att deadlines och beslutade säkerhetsmarginaler och kvalitetskrav hålls.

Vårt erbjudande inom Uponor Infra 360° Projektservice:

 • Design & beräkningar
  • Dimensionering och fältstudier
  • Beräkningar och simulationer
  • Design och ritningar
  • Metodbeskrivningar
 • Leveranser av rör, delar och prefabricerade produkter enligt kundens behov
 • Teknisk support
 • Fältservice
 • Projektledning - en kontakt genom hela projektet
 • Skräddarsydda produkter

Marin installation för Öresundskraft

Öresundskrafts nya fjärrkylesystem belönades i november med CCAC:s internationella miljöpris i samband med FN:s klimatmöte i Bonn.

Uponor Infra Projektservice ansvarade för totalentreprenaden på kylvattenintag, Sveriges största pumpstation och returen i havet.

 

Marin installation av Weholite på Nymölla Pappers- och Massabruk

Nymöllas val av utloppsledning föll på Weholite p g a Weholites mostånd mot yttre påfrestningar som t ex nötning mot havsbottnen och det gjorde att andra material därför inte var aktuella.
Uponor Infra 360TM lösningar

Uponor Infra 360TM

Med Uponor Infra 360TM hittar vi den perfekta lösningen för ditt projekt. Vill du höra mer om hur våra kunder spenderat mellan 15-30 % mindre tid på att hitta den rätta, optimerade lösningen?