Wehlitelicens_Kenya_newspage_desktop

Weholite

Licenstillverkning i Kenya

Ännu en licenstillverkare

Uponor Infra Oy och ägarna av Plasco Ltd. Tanzania har skrivit under ett Weholite-licensavtal för att utöka tillverkningen av Weholiterör i Kenya. Det finns även licenstillverkning av Weholite i Storbritannien, Island, Oman, Malaysia, Thailand, Japan, Brasilien, Frankrike, Turkiet, Tanzania, Kanada och nu även i Kenya.

Plasco har varit licenstillverkare sedan 2017 och är en tillverkare av HDPE och U-PVC rör och delar. Enheten kommer att finnas i Nairobi.

Teknologin Weholite har funnits sedan 1980-talet och består av PE-rör, delar och special-tillverkade delar. Strukturväggsröret PE-HD finns i dimensioner från 300-3500 mm. Röret används världen över till transport för dricksvatten, dagvatten, spillvatten och processvatten. Röret specialtillverkas till magasin, brunnar, vägtrummor, rörbroar, valvtrummor, tankar, kammare, Infrakulvertar, Wehopaneler, kammare, intags- och utloppsledningar med mera.

Weholiteprodukter kommer att finnas tillgängliga ifrån Nairobi i slutet av 2020.

Mer om Weholitelicenser

Tillbaka till Nyheter