Weholitenewspagedesktop

Weholitelicens till Kanada

Licens för tillverkning av Weholite

Uponor Infra och Wynnchurch Capital, ett amerikanskt privatägt företag, tecknade en affärsöverenskommelse om Uponor Infras nordamerikanska verksamhet den 31 augusti 2018. Namnet på det nya företaget är Infra Pipe Solutions Ltd. som är indirekt ägt av Wynnchurch Captial och/eller deras dotterbolag.

Samtidigt skrevs även ett licensavtal för fortsatt tillverkning av Weholiterör och delar för den nordamerikanska marknaden. Utöver Uponor Infras egen tillverkning av Weholite finns licenser i Storbritannien, Island, Oman, Sydafrika, Malaysia, Thailand, Japan, Brasilien, Frankrike, Turkiet, Tanzania och nu även i Kanada.

Weholite togs fram av före detta KWH Pipe i början av 1980-talet. Weholite är ett strukturväggsrör i HDPE som finns i rördiametrar upp till 3500 mm. Weholite installeras världen över som rör för säker dricksvattentransport, dagvattenhantering eller transport av spillvatten. Röret lämpar sig även mycket väl för tillverkning av skräddarsydda produkter som t ex dagvattenmagasin, vägtrummor, intagsstrukturer, brunnar eller kammare.

Mer info om licenser för Weholite.

 


Tillbaka till Nyheter