Sortiment2019newspagedesktop

2019

Sortiment med några nyheter!

Nytt i Sortiment 2019!

Efter önskemål från våra kunder har vi ändrat i sortimentsstrukturen så att det ska bli lättare att hitta, det man söker efter. Vi har därför gjort nedan ändringar i Sortiment 2019:

  • Vi har samlat våra brunnar för spill-, dag-, dränering och nivåreglering under ett kapitel "Brunnar". I detta kapitel har vi även delat upp tillbehör och betäckningar som underkapitel.
  • Våra tryckrör som förut låg under Spillvatten respektive Dricksvatten är ett nytt kapitel "Tryckrör".
  • Weholite - Nytt kapitel.
  • Uponor Vägrör - Nytt underkapitel under "Dagvatten".

Nya produkter

  • ProFuse RC för Spillvatten och Dricksvatten
  • Uponor Regnbädd
  • Ny kabelbrunn dimension 800

Sortiment 2019

 

Tillbaka till Nyheter