Czajka rurociąg awaryjny Uponor

Nyheter

Uponor Infra löser en krissituation

Uponor Infra löser en krissituation vid "Czajka" reningsverk i Polen

I slutet av augusti uppstod ett fel i en glasfiberkollektor som transporterar spillvatten till Czajka reningsverk i Polens huvudstad Warszawa. Båda ledningarna som ligger under flodbädden av Vistulafloden var skadade. Som ett resultat av skadorna beslutades att installera en tillfällig spillvattenledning av polyeten. Krisen i huvudstaden följdes av hela Polen eftersom spillvattenläckan även påverkade samtliga städer som ligger norrut längs med Vistulafloden. Efter 12 dagar av kontrollerat utsläpp i Vistulafloden, kunde spillvatten från 7 distrikt ledas till Czajka reningsverk igen.

En tillfällig ledning installerades i världsrekordfart

Efter skadan på glasfiberkollektorn beslutades det att installera tillfälliga ledningar. Detta gjordes med 1 meter i diameter PE100-rör med en total längd av 2200 meter (två 1000-meterssektioner) tillverkade av Uponor Infra. Delar av ledningen lades på en av militären byggd pontonbro. Arbetstempot var häpnadsväckande. Liknande projekt som detta tar normalt ett par månader, men vi tillverkade, levererade och svetsade ihop rören på 8 dagar. Wojciech Skowyrski, Chief Engineer Construction anser att detta projekt satte ett världsrekord.
Czajka awaria rurociągu
För att stoppa spillvattenläckan jobbade vårt team dygnet runt. Sex arbetslag skickades till arbetsplatsen och, totalt, inklusive personal från teknisk support, tillverkning, prefabricering, logistik, försäljning och marknad jobbade cirka 50 personer i projektet. Trots projektets snabba takt övervakades alla aktiviteter ur både hälso- och  säkerhetsperspektiv.
Czajka awaria rurociągów

Pålitliga PE100 skarvar

Efter det att PE-rören levererats till arbetsplatsen stumsvetsades de samman på plats. Svetsarbetet tog 6,5 dagar och 146 svetsskarvar gjordes. Den tillfälliga installationen drevs och övervakades av armén och "Wody Polskie" State Water Management Company.

PE100 för de mest svåra förhållandena

PE100-lösningar passar utmärkt för de mest svåra förhållanden även i områden påverkade av gruvdrift, vilket bevisar rörens höga kvalitet och styrka. Rören är kemiskt resistenta och korrosionsfria. Rörens hållbarhet, långa livslängd och flexibilitet är även känt. Rörens användningsområde är bland annat transport av processvatten i kemikalieindustrier eller att de fungerar som transport för kylvatten i energiverk.

Det faktum att PE100-rör är pålitliga under extrema förhållanden och samtidigt har en kort installationstid gjorde att Uponor Infras rör levererades till denna krissituation i Warszawa.

Vi är övertygade om att våra system återigen kommer att bevisa sin hållbarhet och säkerhet i utmanande förhållanden. Installationsarbetet gjordes i ljusets hastighet tack vare stort engagemang och hårt arbete av våra anställda och partners i projektet. Ett stort tack till er alla!