Pipeworld_Oresundskraft

Utbyggnad av fjärrkylestation i Helsingborg, Sverige

Belönat fjärrkylesystem i Sverige

Belönat fjärrkylesystem i Sverige

Öresundskrafts utbyggnad av fjärrkylesystemet i Helsingborg, Sverige, är mycket mer miljövänlig än kyla baserad på eldrivna kylmaskiner. 2017 belönades projektet med CCAC:s internationella miljöpris i samband med FN:s klimatmöte COP23 i Bonn.

Genom att utnyttja havsvatten och låta värme från fjärrvärmenätet driva en absorptionskylmaskin, får fjärrkylan avsevärt bättre miljövärden jämfört med kyla producerad med eldrivna kylmaskiner. Fjärrkylecentralen skapar ett effektivt sätt att kyla fastigheter, industrier och shoppingcentra.

Den största prefabricerade produkten i Sverige

Den nya moderna fjärrkylecentralen, beräknas vara klar under våren 2018 ligger i Helsingborgs hamn och använder sig av havsvatten från Öresund för att producera fjärrkyla. Ett fullt utbyggt fjärrkylsystem likt detta kan minska elförbrukningen och utsläppen med cirka 65-70 % jämfört med kyla producerat i lokala kylmaskiner. Att använda havsvatten kräver emellertid stor försiktighet avseende miljö, hållbarhet och underhåll på grund av havets krafter, havsvattnets påverkan på material samt problem med påväxt av snäckor och havstulpaner.

Att Öresundskraft val föll på Uponor Infra och Weholite var dock inte självklart från början. Den ursprungliga planen var att installera en platsgjuten betongkonstruktion. Men Öresundskrafts nyvunna kunskaper om Weholites fördelar, den stora ekonomiska besparingen samt vetskapen om att betong riskerar att vittra sönder av havsvattnets påverkan, avgjorde valet. Pumpstationen är den största prefabricerade produkten i Sverige med sin längd av 23 meter och i dimensionen ID/YD 3500/3900 mm. Med Weholite kunde pumpstationen prefabriceras på Uponor Infras fabrik i Fristad och transporteras till Helsingborg för att sedan sänkas på plats i ett våtschakt nära havet. Detta tillvägagångssätt rationaliserade arbetet och skulle inte varit möjligt att genomföra med en betongkonstruktion.

Valet av Weholite till intagsrören var mer naturligt. Weholite ett mer kostnadseffektivt, hållbart och är enklare att underhålla jämfört med andra material. Öresundskrafts krav var att varken rör eller pumpstation skulle behöva kemikalisk rengöring och endast rengöras genom piggning, något som fungerar bra med PE-ledningar.

Pipeworld_Oresundskraft_svets

Support genom hela projektet

Nyheter_Oresundskraft

Uponor Infras totalentreprenad har bestått av detaljerad teknik, projektledning, muddring och återfyllningsarbeten; marin installation av intags- och utloppsledning; landbaserad pålning, återfyllning och asfaltsarbete; svetsning och installation av intagsledningen; leverans och installation av den prefabricerade pumpstationen inklusive slussportar; infiltrationsenheter; två pumpar med en kapacitet av 3600 m3/timma; cirkulation av vatten till värmeväxlare och utloppsrör och tillbaka till havsbrunnarna och piggningsutrustningen.

Hela projektet - från de initiala ritningarna och beräkningarna för markarbeten, den komplicerade installationen och återställning av mark utfördes av Uponor Infra med underentreprenörer. 2017 blev projektet belönat med CCAC:s internationella miljöpris vid FN:s klimatmöte COP23 i Bonn.

Fakta om projektet

 • Totalentreprenör: Uponor Infra
 • Underentreprenörer: BCA och SSE
 • Referens: Fjärrkyla baserad på havsvatten
 • Land: Sverige
 • Stad: Helsingborg
 • Projekt: Kylvattenintag, pumpstation och utloppsledning ut i havet
 • Byggperiod: September 2017 – mars 2018
 • Produkt: Weholite och tryckrör, DN630 – ID3,500 mm

  ------------------------------------------------------------

  Denna artikel finns att läsa i Uponor Infras kundtidning Pipe World nummer 1 2018.
Tank