Pipe world newspage desktop

Läs om Uponor Infras projekt i världen!

Pipe World nummer 1 - 2019

Pipe World 1 - 2019

Uponor Infras kundtidning, Pipe World nummer 1, 2019 är publicerad!

Ur innehållet:

  • Water Monitoring Services - Kontinuerlig övervakning av dricksvattennäten hjälper nätägarna att förstå skick och kapacitet på ledningarna.
  • Marin installation - Fördelarna med Weholite var nyckeln till den korta installationstiden i Sihanoukville i södra Kampodja.
  • Fjärrkyla - Weholite för marin installation säkerställer att intags- och utloppsledningarna installeras snabbt, enkelt och säkert för den nya fjärrkylestationen i sjön Kallavesi i centrala Finland.
  • Specialstrukturer - Wehopanel för lätta, hållbara och enkla installationer. Wehopaneler dimensioneras och utrustas för en rad olika applikationer.

Läs om våra projekt i världen!

Tillbaka till Nyheter