Oresundnewspagedesktop

Pumpstation i Weholite

Pumpstation till fjärrkylesystem i Helsingborg

Det nya moderna fjärrkylesystemet, vilket beräknas vara klart under våren 2018, ligger i Helsingborgs hamn och använder sig av Öresunds havsvatten för att producera fjärrkyla. Att använda havsvatten kräver emellertid stor försiktighet avseende miljö, hållbarhet och underhåll på grund av havets krafter, havsvattnets påverkan på material samt problem med påväxt av snäckor och havstulpaner. Valet föll på Uponor Infras lösning med strukturväggsröret Weholite i PE.

Weholite var dock inte det självklara valet från början. Pumpstationen, som med sin längd på 23 meter och dimension ID/YD 3550/3900 mm är Sveriges största, tänkte man först platsgjuta i betong. Men när Öresundskraft lärde sig mer om Weholites egenskaper blev valet enkelt. Nu kunde Öresundskraft prefabricera tanken hos Uponor Infra och sedan sänka den på plats i ett våtschakt nära havet. Det effektiviserade arbetet avsevärt.

Uponor Infra Projektservice totalentreprenad har bestått av projektledning, komplett leverans, svetsning och installation av intagsledning, pumpstation, cirkulations- och utloppsledning till två meter innan huslivet på centralen inklusive brunnar och polypigganordningar.

 

Tillbaka till Nyheter