Kulverstaden en microsajt av Uponor Infra och Tekniska verken i Linköping AB | Uponor

Kulvertstaden.se

Ny micro site om Infrakulvertar

All infrastruktur på en plats

Vad säger du om en lösning där du lägger vatten, avlopp, värme, el, fiber, fjärrvärme, bredband och sophantering i en kulvert, och slipper gräva upp gator vid nybyggnation, renovering eller eventuella fel? Smart förmodligen!
Upplev livet i Kulvertstaden