Massanewspagedesktop

EBR Metod- och maskindagar 2018

Tack för besöket!

EBR Metod- och maskindagar

Vart fjärde år arrangerar branschorganisationen Energiföretagen Sverige tillsammans med ett av sina medlemsföretag en stor utomhusmässa för verksamma aktörer i elnätsbranschen. I maj 2018 var det återigen dags och den här gången var det Falu Energi & Vatten som var värdar för mässan som ägde rum på nationalarenan Lugnet den 22-25 maj.

Mässan är ett unikt branschevenemang för elnätsföretagen där både nya och beprövade metoder, maskiner, verktyg och material visas upp utomhus på åtta visningsstaioner.

Uponor Infra deltog på mässan och alla mässdagarna bjöd på strålande väder med sol från en klarblå himmel! På vår station visade vi produkter inom el och tele samt en ny produkt för smart underjordisk infrastruktur - Infrakulvert Vallastaden. Denna gång visades kulverten med mediarör inom kabelskydd vilket intressserade många besökare.

Tillbaka till Nyheter