uponor press

Nyheter

Gråvattenhantering för året-runt-boende

Slamavskiljare newspage desktop

Uponor BDT Easy Plus

Uponor BDT Easy Plus för gråvattenhantering installeras under marknivå och kräver en slamavskiljare framför filtret. Vid behov kan en pumpbrunn placeras framför eller bakom filtret.

Välj PLUS

  • För enfamiljshuset
  • För fritidshuset där man vistas ofta året runt
  • När du inte vill byta torv så ofta som på BDT Easy Gråvattenfilter

 Läs mer om Uponor Gråvattenhantering

Tillbaka till Nyheter