Accesso ny tillsynsbrunn från Uponor Infra | Uponor

Ny Inspektionsbrunn

Uponor Accesso 600

Accesso 600 - Tål inspektion in i minsta detalj!

Vårt nya breda sortiment av 600 mm:s inspektionsbrunnar tål inte bara inspektion in i minsta detalj. Brunnarna tål även att användas för inspektion år efter år. Med Uponor Accesso 600 får du ett system från botten till topp som är enkelt att installera, erbjuder goda flödesförhållanden och som tål tufft slitage. Allt från en världsledare på underjordisk infrastruktur.

Tål tuff användning

Nya Uponor Accesso 600 är en inspektionsbrunn för spill och dagvattenlösningar för underlättad tillsyn och underhåll. Brunnen används vanligtvis vid sammankoppling av flera
tillopp och riktningsändringar. Uponor Accesso 600 kan användas för nästan alla installationsförhållanden. Tack vare sin hållbara konstruktion kan den installeras på sex meters installationsdjup och grundvattennivå upp till fem meter. Kringfyllning och komprimering görs enkelt tack vare av dess cylinderformade och stabila botten. Den är tillverkad i formsprutad PP vilket ger mycket bra slagseghet, utmärkta hydrauliska egenskaper samt motståndskraft mot korrosion och kemikalier. Vidare gör brunnens låga vikt den enkel att hantera vid installation. Sammantaget är nya Uponor Accesso 600 ett hållbart val med lång livslängd för nordiska förhållanden.

Läs mer om Uponor Accesso

Tillbaka till Nyheter