Företaget Title image desktop

Uponor: Finska rötter – global närvaro

Uponor tänker om och kring vatten för kommande generationer

Uponor i korthet

Uponor tänker om och kring vatten för kommande generationer. Vårt erbjudande, som inkluderar säker leverans av dricksvatten, energieffektivt inomhusklimat och pålitlig infrastruktur, möjliggör en mer hållbar livsmiljö. Vi hjälper våra kunder, inom bostads- och kommersiellt byggande, kommuner och allmännyttan samt andra industrier, att arbeta snabbare och smartare. Uponor har cirka 3 800 anställda i 26 länder i Europa och Nordamerika. År 2019 uppgick Uponors nettoomsättning till cirka 1,1 miljarder Euro. Uponor Corporation är baserat i Finland och noterat på Nasdaq i Helsingfors. www.uponor.com

Över 100 års erfarenhet

Förtroende är grunden för alla framgångsrika samarbeten. Det är grunden som samarbetet bygger på. Både bokstavligt och bildligt. Vi skapar förtroende tillsammans med våra parnters. Kunder. Potentiella kunder och Leverantörer. Vi skapar detta genom att dela med oss av kunskap, kvalitet och hållbara resultat.

Det har vi gjort i över 100 år.

En överblick över Uponor

Info om företaget desktop