Företaget Title image desktop

Uponor: Finska rötter – global närvaro

Uponor tänker om och kring vatten för kommande generationer

Uponor i korthet

Uponor är en tongivande internationell leverantör av lösningar som transporterar vatten i byggnader och infrastruktur. Med våra system för säker distribution av dricksvatten, energieffektivt inomhusklimat och pålitliga infrastrukturslösningar omtänker vi vatten för framtida generationer. Med ett engagemang för hållbarhet och en passion för innovation, utvecklar vi ny teknologi och system som bygger förtroende och berikar människors liv. Uponor har cirka 3700 anställda i 26 länder i Europa och Nordamerika, och nettoomsättningen uppgick till cirka 1,1 miljarder euro år 2020. Uponor Corporation är baserat i Finland och noterat på Nasdaq i Helsingfors. www.uponor.com

Över 100 års erfarenhet

Förtroende är grunden för alla framgångsrika samarbeten. Det är grunden som samarbetet bygger på. Både bokstavligt och bildligt. Vi skapar förtroende tillsammans med våra parnters. Kunder. Potentiella kunder och Leverantörer. Vi skapar detta genom att dela med oss av kunskap, kvalitet och hållbara resultat.

Det har vi gjort i över 100 år.