Vision och strategi

  • Vision och strategi

Skapa bättre miljöer för människor

Uponors mål är att samarbeta med professionella för att skapa bättre miljöer. Våra produkter finns i miljöer där människor trivs med att leva och arbeta, både i privata, kommersiella och offentliga byggnader. Vi samarbetar med professionella och bidrar till att skapa en mer hållbar framtid. Genom att ha ett nära samarbete med erkända aktörer inom byggbranschen vill vi ge dem mer och erbjuda dem något speciellt – vi vill hjälpa dem att lyckas bättre och att bli framgångsrika, oavsett vilket projekt det rör sig om.

Vision
Över hela världen berikar våra lösningar människors levnadssätt. Uponors mål är att berika människors liv världen över genom att erbjuda kvalitetslösningar för VVS, inomhusklimat och infrastruktur som tar dem till en ny nivå, samtidigt som de hjälper till att spara naturresurser, är energisnåla och säkra att använda.

Som ett ledande varumärket inom branschen har Uponor ambitionen att fortsätta växa med lönsamhet och stärka sin framträdande ställning på viktiga marknader.

Strategi
Sedan 2003 har Uponors strategi fokuserat på tre kärnelement: tillväxt, varumärke och operativ effektivitet. Företaget har konsekvent fokuserat på dessa kärnområden för att skapa en stabil bas för lönsam tillväxt i framtiden.

Ett av Uponors strategiska mål är att verka inom de produktsegment och på de marknader där företaget kan nå en stark marknadsposition. Företagets affärsfokus ligger på Europa och Nordamerika, men verksamhet bedrivs också i Mellanöstern och Asien.

Varumärket Uponor
I centrum för Uponors varumärkeslöfte finns målet att hjälpa våra kunder att skapa bättre miljöer för mänskligheten på ett hållbart sätt. När normer och livsstilar förändras skapas också nya förväntningar hos människorna. På Uponor vill vi vara en tillförlitlig partner som människor kan vända sig till för att hitta rätt tjänster och produkter för att uppfylla dessa behov.

Allt detta sammanfattar vad vi menar när vi si vår slogan säger att Uponor är "simply more" (mer helt enkelt!).

Våra värderingar

Uponors värdegrund vägleder oss i vårt arbete

Hörnstenarna i Uponors arbete är att förstå och uppfylla kundernas behov. Våra värderingar är huvudelementen i att uppfylla dem och i att bygga vårt varumärke.

 

Stäng