tvornica uponor

Historia

Från snickeri till global aktör

Dagens Uponor har formats av gårdagens europeiska innovatörer, med rötter ända till 1620-talet.

Företaget bildades 1918 och de första plaströren tillverkades 1965.

De följande decennierna växte företaget genom innovation och investeringar i nya produkter och marknader. Strategiska köp och utvecklingsinsatser genomfördes och företaget blev en ledande leverantör av lösningar för VVS, inomhusklimat och infrastruktur världen över.

1918

Snickaren Aukusti Asko-Avonius startar en snickeriverkstad i Lahtis, Finland.
Aukusti Asko Avonius

1988

Uponor ger sig in i branschen för rörledningssystem för hetvatten, köper upp tyska Hewing. Svenska Wirsbo Asko Oy noteras på Helsingforsbörsen.

1997

Köp av 40 % av tyska Unicor GmbH, ägandet ökade till 100 % 1999.

1999

Uponor går samman med moderbolaget Asko Oyj – namnbyte till Uponor Oyj den 31 december 1999.


 2006

Ett varumärke och ett enhetligt Uponor.

Uponor Hassfurt

2016

Uponor och Belkin International bildar företaget Phyn.
Uponor phyn logo

uponor-history-book

Uponor firade 90 år i september 2008 genom att ge ut en bok om åren från 1918 till 2008.
PDF 3.62MB