Grenrör 45°

Artiklar

Teknisk information och logistikdata
Uponor nr / Benämning RSK nr Dimension mm Z1 mm Z2 mm Z3 mm M1/M2 mm Antal per kart/pall Enhet Antal / Lägg till
1050307

Grenrör 45°

2370040 200/200 48 260 405 96/96 18 st
1050308

Grenrör 45°

2370043 250/200 55 265 305 113/96 13 st
1050314

Grenrör 45°

2370044 250/250 55 287 305 113/113 10 st
1050309

Grenrör 45°

2370047 315/200 70 299 384 134/96 /12 st
1050315

Grenrör 45°

2370048 315/250 70 327 384 134/113 /5 st
1050316

Grenrör 45°

2370049 315/315 70 361 384 134/134 /8 st
1050318

Grenrör 45°

2370050 450/200* 48 438 700 182/96 /3 st
1050319

Grenrör 45°

2370151 450/250* 75 640 830 182/113 Lösa st
1050320

Grenrör 45°

2370152 450/315* 125 800 930 182/134 Lösa st
1054167

Grenrör 45°

2370059 450/450 60 790 1220 182/182 /2 st
1050322

Grenrör 45°

2370051 560/200* 20 570 750 210/96 /2 st
1050323

Grenrör 45°

2370153 560/250* 20 640 830 210/113 Lösa st
1050324

Grenrör 45°

2370154 560/315* 70 800 930 210/134 Lösa st
1054168

Grenrör 45°

2370061 560/560 265 1050 1350 210/210 Lösa st

Uponor nr: 1050307

Grenrör 45°

RSK nr
2370040
Dimension mm
200/200
Z1 mm
48
Z2 mm
260
Z3 mm
405
M1/M2 mm
96/96
Antal per kart/pall
18
Enhet
st

Uponor nr: 1050308

Grenrör 45°

RSK nr
2370043
Dimension mm
250/200
Z1 mm
55
Z2 mm
265
Z3 mm
305
M1/M2 mm
113/96
Antal per kart/pall
13
Enhet
st

Uponor nr: 1050314

Grenrör 45°

RSK nr
2370044
Dimension mm
250/250
Z1 mm
55
Z2 mm
287
Z3 mm
305
M1/M2 mm
113/113
Antal per kart/pall
10
Enhet
st

Uponor nr: 1050309

Grenrör 45°

RSK nr
2370047
Dimension mm
315/200
Z1 mm
70
Z2 mm
299
Z3 mm
384
M1/M2 mm
134/96
Antal per kart/pall
/12
Enhet
st

Uponor nr: 1050315

Grenrör 45°

RSK nr
2370048
Dimension mm
315/250
Z1 mm
70
Z2 mm
327
Z3 mm
384
M1/M2 mm
134/113
Antal per kart/pall
/5
Enhet
st

Uponor nr: 1050316

Grenrör 45°

RSK nr
2370049
Dimension mm
315/315
Z1 mm
70
Z2 mm
361
Z3 mm
384
M1/M2 mm
134/134
Antal per kart/pall
/8
Enhet
st

Uponor nr: 1050318

Grenrör 45°

RSK nr
2370050
Dimension mm
450/200*
Z1 mm
48
Z2 mm
438
Z3 mm
700
M1/M2 mm
182/96
Antal per kart/pall
/3
Enhet
st

Uponor nr: 1050319

Grenrör 45°

RSK nr
2370151
Dimension mm
450/250*
Z1 mm
75
Z2 mm
640
Z3 mm
830
M1/M2 mm
182/113
Antal per kart/pall
Lösa
Enhet
st

Uponor nr: 1050320

Grenrör 45°

RSK nr
2370152
Dimension mm
450/315*
Z1 mm
125
Z2 mm
800
Z3 mm
930
M1/M2 mm
182/134
Antal per kart/pall
Lösa
Enhet
st

Uponor nr: 1054167

Grenrör 45°

RSK nr
2370059
Dimension mm
450/450
Z1 mm
60
Z2 mm
790
Z3 mm
1220
M1/M2 mm
182/182
Antal per kart/pall
/2
Enhet
st

Uponor nr: 1050322

Grenrör 45°

RSK nr
2370051
Dimension mm
560/200*
Z1 mm
20
Z2 mm
570
Z3 mm
750
M1/M2 mm
210/96
Antal per kart/pall
/2
Enhet
st

Uponor nr: 1050323

Grenrör 45°

RSK nr
2370153
Dimension mm
560/250*
Z1 mm
20
Z2 mm
640
Z3 mm
830
M1/M2 mm
210/113
Antal per kart/pall
Lösa
Enhet
st

Uponor nr: 1050324

Grenrör 45°

RSK nr
2370154
Dimension mm
560/315*
Z1 mm
70
Z2 mm
800
Z3 mm
930
M1/M2 mm
210/134
Antal per kart/pall
Lösa
Enhet
st

Uponor nr: 1054168

Grenrör 45°

RSK nr
2370061
Dimension mm
560/560
Z1 mm
265
Z2 mm
1050
Z3 mm
1350
M1/M2 mm
210/210
Antal per kart/pall
Lösa
Enhet
st

Bygg på vår kompetens och support i världsklass

Kontakta oss!

Vill du beställa något, ringa en säljare, fråga på produkt? Här finns alla kontakter du behöver!
Kontakta Uponor Infra!

Dokumentation

Hitta broschyrer, installationsanvisningar, AMA-texter med mera.

Ladda hem dokumentation