Välkommen till Uponor Sverige!

Uponor i Sverige tillverkar, marknadsför och säljer ...

Hållbara lösningar för VVS och Infrastruktur för hem och samhälle

Uponor VVS

 
VVS och inomhusklimat som fungerar väl i ett samhälle med fokus på hållbarhet är avgörande delar oavsett om det gäller golvvärme eller rent kranvatten.

Besök Uponor VVS

Uponor Infra

 
Nästa generation har också rätt till rent vatten, sjöar att bada i och avloppssystem som fungerar. Vi arbetar med den infrastruktur som inte syns, men som många tar för givet.
Besök Uponor Infra
uponor smatrix style
uponor infra products

Kort om Uponor internationellt

 
Uponor är en ledande internationell systemleverantör av lösningar för säker leverans av dricksvatten, energieffektiv rumsreglering och pålitlig infrastruktur. Vi servar byggindustrin inom en rad olika områden så som bostäder, kommersiella fastigheter samt industri- och anläggningsbyggnation. Uponor har ca 4 000 anställda i 30 länder, huvudsakligen i Europa och Nordamerika. Under 2018 hade Uponor en nettoförsäljning på över 12 miljarder kronor. Uponor har sitt säte i Finland och är noterat på Nasdaq i Helsingfors. Uponor bygger på dig.

Det är så vi bygger förtroende

 
Vi är fokuserade på hållbarhet och brinner för att utveckla ny teknik och för att leverera system som förenklar människors vardag. Efter många år i branschen kan vi konstatera ett par grundläggande saker; VVS och inomhusklimat är avgörande delar i den moderna vardagen oavsett om det gäller golvvärme, enskilt avlopp, rent tappvatten, minireningsverk eller markförlagd ventilation. Kunskap och engagemang är våra viktigaste tillgångar för att utveckla och förbättra våra system och våra kunders projekt. Som byggare, installatör, arkitekt, konsult, återförsäljare eller hustillverkare finns det alltid EN expert och pålitlig partner, när det gäller plaströr  och system för VVS, inomhusklimat, värmegolv eller Infrastruktur i städer.